Dodacie podmienky

  • Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom:

           a) Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

           b) osobne na zvolenej prevádzke v objednávke

  • Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne za 3 - 5 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 12 až 30 dní od odoslania objednávky. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list.
  • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej e-mailovej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
  • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, je povinný informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@fmgroupshop.sk.
  • Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

Prepravné, balné a platobné podmienky:

  • Zasielaný tovar je riadne zabalený.
  • Spotrebiteľ si môže pri objednávke tovaru zvoliť jeden z týchto spôsobov platby:

           a) v hotovosti alebo platobnou kartou pri preberaní objednávky (platba na dobierku).

           b) vopred bankovým prevodom na uvedený účet predávajúceho. Spotrebiteľ následne zadá svoje údaje, číslo objednávky a zrealizuje platbu. Platba sa považuje za realizovanú                            v momente, keď je pripísaná na účet. Podrobnosti o platbe bankovým prevodom nájdete TU.

  • K cene tovaru sa pripočítava prepravné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
  • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na svojej webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.