Kontaktné údaje:

Obchodný partner FM GROUP

Registračné číslo obchodného partnera: 5204199

Zodpovedný vedúci: Júlia Makúchová

Adresa: Ulica Podkamenné 53/20, 02956 Zákamenné

Mobil: +421 911 323 710
E-mail: info@fmgroupshop.sk

IČO: 51228131
DIČ: 1123746954 „ Nie som platiteľom DPH “

Zápis v registri: Podnikateľ zavedený Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania pod č. 560 – 23744

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5139373234 / 0900
IBAN: SK96 0900 0000 0051 3937 3234
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Prevádzka:

Internetový obchod

Ulica Podkamenné 53/20

029 56 Zákamenné

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba (e-shop): Pondelok až Piatok od 8.00 do 18.00

Sobota: 9:00 – 16:00

Nedeľa: 9:00 - 16:00

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk